Starta ett akvarium

 1. Skölj sanden i svalt vatten i en hink tills vattnet förblir klart (ca 5 ggr) och lägg sedan i sanden i akvariet.
 2. Fyll på med svalt vatten.
 3. Skölj växterna, tag bort eventuell kruka och vadd och sätt ned dessa i sanden.
 4. Sänk ned pumpen i akvariet och placera hela pumpen strax under vattenytan. Koppla sedan in pumpen.
 5. Häll i vattenberedningsmedel, samt akvariesalt efter dosering på förpackningen.
 6. Låt akvariet gå minst två dygn innan du köper fisk. Kontrollera temperaturen som för de flesta fiskar bör vara mellan 24-26 C. För att uppnå rätt temperatur och en konstant sådan rekommenderas en doppvärmare som endast får vara “på” i vatten.
 7. När de första fiskarna släpps i tillsätt bakteriekultur efter dosering på frp, dag 1, 7 och 10. Detta för att hålla nitritnivån nere då motsatsen (som lätt uppstår vid nystart/rengöring av ett akvarium) har en dödlig utgång för alla fiskar.

Det är bäst att börja med några få fiskar. Låt därefter akvariet gå i ca 2 veckor. Utfodring sker varannan dag under första veckan och därefter (om akvariet är stabilt) sker utfodring en gång per dag. Ge aldrig mer än vad som äts upp på ca 20 sekunder.

Inför nästa fiskinköp tag gärna med 1/2 dl akvarievatten till butiken, så testar vi att det är stabilt (mot avgift) innan du släpper i nya fiskar. Det är viktigt att testa vattenvärdena med jämna mellanrum. Testerna finns att köpa, eller om du tar med vattenprov (ca 1/2 dl), så testar vi det här i butiken.

Byt 1/3 av vattnet var 3-4 vecka. Gör rent filtret ca var 4-6 vecka, men inte samtidigt som ett vattenbyte.

Är det något du undrar över, så ring eller besök oss i butiken och fråga. Vi hjälper gärna till.

Lycka till!

Allmänt om akvarieskötsel

 • Lyft aldrig ett akvarium i övre ramen. Håll alltid under då du bär det. Om det är ett större akvarium är det bättre att vara två som bär.
 • Lyft aldrig akvariet med vatten i eller tung inredning.
 • Om akvariet är kallt, låt det anpassa sig till rumstemperatur innan du fyller i vatten.
 • Om akvariet skall ställas på ett befintlig bord eller liknande, se till att det klarar tyngden och att det är tillräckligt stabilt.
 • Ställ akvariet tomt på bordet, se till att det inte vickar på underlaget. Vickande akvarier råkar lätt ut för sättning, vilket gör att bottenrutan kan spricka.
 • Akvarium som ställs på tillhörande bord måste justeras rätt. Ställ bordet där det skall stå, justera helst med vattenpass så att det står i våg.
 • Används bord med mittenben, måste hörnbenen först justeras.
 • Tänk på att mjuka golv (heltäckningsmattor “flytande” parkett) kan sätta sig med tiden, vilket kan leda till sprickbildning.
 • Akvarium större än 300 liter bör fyllas i etapper. Fyll 1/3-del och vänta 12 timmar, upprepa sedan detta två gånger till. Mellan påfyllningarna kan man säkerställa att bordet inte har satt sig.
 • Vid inredning med stora stenar, se till att dessa placeras stadigt i bottenmaterialet och inte kan välta mot rutorna.

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta oss