Första dagarna hemma

När du kommer hem bör den det lämnas i fred under ett dygn för att finna sig till rätta. Därefter skall man lugnt och försiktigt börja bekanta sig med djuret. Locka fram genom att hålla en godbit i handen. Sitt på golvet och placera djuret i knäet och vänj djuret vid att bli klappat. Barn skall lära sig hantering under vuxnas överinseende och inte tillåtas bära omkring marsvinet under första veckorna, eftersom djuret lätt kan tappas.

Allmänt

  • Buren bör vara rymlig, ju större bur desto bättre. Buren skall vara så konstruerad att marsvinet kan se ut.
  • Som bottenströ används kutterspån, buren städas vid behov ca 1 gång per vecka. Marsvinets toaletthörna städas gärna oftare.
  • Buren bör stå i ett dragfritt rum och inte direkt i solljus. Drag är den vanligaste orsaken till att marsvin blir förkylda.
  • Foderskålar bör vara av keramik eller glaserat lergods, så de inte välter så lätt.
  • Vatten ges i en drickflaska (som bör rymma minst 3 dl), vilket byts dagligen.
  • En s.k. höhäck används för färskt hö.
  • Marsvinet vill ha ett hus att söka skydd i och halm kan användas som bomaterial.

Foder

Huvudfoder är hö, och detta får aldrig saknas i buren. Som övrigt foder ges pellets av hög kvalité 0,5-1 dl/dag. Fri tillgång till foder ges till växande djur upp till ca 6 månaders ålder samt till dräktiga och digivande honor.

För övriga djur bör det ransoneras, ca 1 dl per dag brukar vara lagom. Färskvaror ges dagligen, främst rotfrukter men även frukt. Alla nya foder måste introduceras successivt under minst 1 vecka, i annat fall kan diarré uppstå. OBS! Djuret kräver dagligt tillskott av c-vitamin det är livsnödvändigt, förutom från färskvaror, bör det även ges i dricksvattnet.

Skötsel

Tänderna växer kontinuerligt och måste slitas till lagom längd. Gnagarstenar (av kalk), gnagarpinnar och fröstänger slipar tänderna naturligt. Detta ges i obegränsad mängd. En saltsten är nödvändig för saltbehovet. Klorna måste klippas regelbundet, vilket görs med en klotång. Vi kan utföra detta, mot en kostnad, om du känner dig osäker. Långhåriga marsvin bör Badas, klippas och borstas regelbundet med en lämplig borste.

Vill man ta ut sitt djur kan man lära det gå i sele. Börja vid 3 månaders ålder. Om ditt marsvin blir sjukt kräver det sakkunnig vård. Sjukdomssymtom kan vara slöhet, lös avföring, nysning, inflammerade ögon eller aptitlöshet. Vid dessa symptom, kontakta en veterinär.

Mer info

Vill du veta mera, svarar vi gärna på frågor. Vi har också bra litteratur om marsvin till försäljning.

Lycka till!

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta oss