Första dagarna hemma

När du kommer hem bör den lämnas i fred under ett dygn för att finna sig till rätta. Därefter skall man lugnt och försiktigt börja bekanta sig med djuret.

Locka fram genom att hålla en godbit i handen. Sitt på golvet och placera kaninen i knäet och vänj djuret vid att bli klappat. Lyft med ena handen ovanifrån runt framkroppen med den andra handen under djurets bakdel. Släpp alltid ner kaninen med rumpan först.

Barn skall lära sig hantering under vuxnas överinseende och inte tillåtas bära omkring kaninen under första veckorna, eftersom djuret lätt kan tappas.

Allmänt

  • Buren skall vara rymlig, ju större bur desto bättre. Buren skall vara så konstruerad att kaninen kan se ut. Den ska också ha en sitt hylla eller ett hus där taket ger sittplats.
  • Som bottenströ används kutterspån, buren städas vid behov ca 1-2 gånger per vecka. Kaninens toalett städas gärna oftare.
  • Buren bör stå i ett dragfritt rum och inte direkt i solljus. Drag är den vanligaste orsaken till att kaniner blir förkylda.
  • Foderskålar bör vara av keramik eller glaserat lergods, så de inte välter så lätt.
  • Vatten ges i en drickflaska (som bör rymma minst 3-5 dl).
  • En s.k. höhäck används för färskt hö.
  • Kaninen vill ha ett hus att söka skydd i och halm kan användas som bomaterial.

Foder

Huvudfoder är hö, och detta aldrig får saknas i buren. Som övrigt foder ges pellets. Fri tillgång till foder ges till växande djur upp till ca 6 månaders ålder samt till dräktiga och digivande honor.

Till övriga djur c:a 0,5-1 dl per dag vid inomhustemperatur. Vid lägre temperatur (kaniner som är ute vintertid) ökas mängden. Färskvaror ges dagligen, främst rotfrukter, grönsaker men även frukt. Inget färskt foder får ges under de första veckorna hemma. Alla nya foder måste introduceras successivt under minst 1 vecka, i annat fall kan diarré uppstå. Färskt vatten skall alltid finnas i buren. Vattnet byts dagligen och vitaminer tillsätts.

Skötsel

TÄnderna växer kontinuerligt och måste slitas till lagom längd. Gnagarstenar (av kalk), och gnagarpinnar slipar tänderna naturligt. Även fröstänger kan ges. Detta ges i obegränsad mängd. En saltsten är nödvändig för saltbehovet. Klorna måste klippas regelbundet, vilket görs med en klotång. Vi kan utföra detta om du känner dig osäker (mot kostnad). Vanligen byter den päls två gånger per år, man bör då borsta ur de lösa håren med en lämplig borste.

Om ditt sjur blir sjuk kräver den sakkunnig vård. Sjukdomssymtom kan vara slöhet, lös avföring, nysning, inflammerade ögon eller aptitlöshet. Vid dessa symptom, kontakta en veterinär. Ett fullt djurägaransvar kan inte läggas på ett barn, en vuxen person skall alltid ha det slutliga ansvaret för djuret.

Mer info

Vill du veta mera svarar vi gärna på frågor. Vi har också bra litteratur  till försäljning.

Lycka till!

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta oss